Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 

We kunnen ons voorstellen dat er voorafgaand of tijdens je deelname aan VakEffect verschillende vragen zijn. Daarom hebben we er verschillende op een rijtje gezet. Mocht je nog steeds vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail naar vakeffect@vaktherapie.nl en wij zullen hem zo snel mogelijk beantwoorden.
 

Mijn cliënt krijgt naast de vaktherapie die ik geef, ook nog andere therapie. Kan ik dan alsnog de vragenlijst laten invullen?
Dat is mogelijk. Het is wel belangrijk dit duidelijk aan te geven in de vragenlijst.
 

Ik werk in een instelling als vaktherapeut, kan ik dan ook de vragenlijst laten invullen?
Dit kan zeker. In de praktijk zien we wel dat instellingen vaak een eigen monitoringsysteem hebben en soms geen toestemming geven om met vragenlijsten van derden te werken. Ga dus na hoe de instelling waarbij jij werkt hiermee omgaat. Je kunt aangeven dat je bij een instelling werkt zodat we dit ook weer mee kunnen nemen als variabele in het onderzoek. 
 

Kan ik ook een groep de vragenlijst laten invullen?
Dat kan, als maar duidelijk is dat er met een groep wordt gewerkt. Je kunt dit aangeven bij de behandelwijze/methode/module. Bij groepsbehandeling wordt onderzoek gedaan aan de hand van groepsanalyses. De groepseffectiviteit wordt in dat geval gemeten en de individuele effectiviteit. In het geval van een groepsverband is het belangrijk om aan te geven wat de sleutel is.

 

Wordt er verder iets gedaan met de resultaten?
Het is mogelijk dat bijvoorbeeld studenten de resultaten krijgen, zij kunnen verder onderzoek doen. De gegevens zullen altijd anoniem blijven.
 

Is er ook een vragenlijst voor jeugd?
De huidige vragenlijst is voor elke doelgroep te gebruiken, ook als je met kinderen en jongeren werkt. In de vragenlijst wordt hiernaar gevraagd.

 

Krijg ik registratiepunten voor mijn deelname aan VakEffect?
Nee, je krijgt hiervoor geen registratiepunten. Dit is niet mogelijk volgens het reglement van het Register Vaktherapie.

Waar vult de cliënt de vragenlijst in? Kan hij dit ook thuis doen?
We zien het als een onderdeel van de behandeling. Dit betekent dat de cliënt de vragenlijst invult op de locatie waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit kan ook in de wachtruimte zijn. Je krijgt toegang tot de vragenlijst voor de cliënt via het dossier. Hiervoor is het nodig als therapeut in te loggen op de VakEffect-website. Zou de cliënt de vragenlijst op een eigen device thuis invullen, dan zou hij hiervoor jouw wachtwoord nodig hebben. Vandaar dat dit niet mogelijk is. 

We hebben ervoor gekozen te werken met een inlog omdat we dan zeker weten dat alleen gekwalificeerde vaktherapeuten deelnemen aan het onderzoek. 


Hoeveel tijd kost het de cliënt gemiddeld om de vragenlijst in te vullen?
Gemiddeld is een cliënt hier 8 minuten mee bezig. 

Zie ook  Vakeffect